תעריפים וחישוב עלויות השכרה

1. השכרה חד פעמית
השכרה חד פעמית הכוללת תשלום דמי שחרור אופניים וחיוב לכל דקת רכיבה או חלק ממנה, בגין דקות רכיבה בפועל.
ניתן לרכישה באפליקציה בלבד.

תעריפי השכרה חד פעמית:

סוג אופניים

דמי שחרור אופניים להשכרה חד-פעמית

דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה 

אופניים רגילים

₪5

₪0.45
בשבתות וחגים*: ₪0.6

 אופניים חשמליים

₪6

₪0.7
בשבתות וחגים*: ₪0.85

*החל מיום שישי/ערב חג משעה 14:00 ועד  יום שבת/צאת החג בשעה 19:00

 
דוגמאות לחישוב עלות כוללת:
1. דמי שחרור אופניים רגילים (5 ₪) + 30 דקות רכיבה  (30X0.45=13.5₪)   סה”כ 18.5 ₪
2. דמי שחרור אופניים חשמליים (6 ₪) + 30 דקות רכיבה  (30X0.7=21₪)   סה”כ 27 ₪

* דמי שחרור אופניים להשכרה חד-פעמית ייגבו, בכל השכרה בנפרד וללא קשר לזמן השימוש.
דמי השימוש ייגבו בנוסף על דמי השחרור להשכרה חד-פעמית בהתאם לזמן השימוש בפועל.

2. מנוי שבועי
מנוי לתקופה של שבעה ימים.
אופניים רגילים –  דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.
אופניים חשמליים – דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.

מחיר ותעריפים מנוי שבועי:

מחיר המנוי: 49 ₪
מחיר המנוי למחזיקי כרטיס “דיגיתל”39 ₪ אופניים רגילים דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה בשבתות וחגים*:₪0.3) 
                                                                              אופניים חשמליים דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה בשבתות וחגים*:₪0.6) 

סוג אופניים

דמי שחרור אופניים לכל השכרה (₪ )

דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה (₪)

אופניים רגילים

3

0.3
בשבתות וחגים*:₪0.4 

 אופניים חשמליים

4

0.6
בשבתות וחגים*:₪0.75 

 

3. מנוי תלת חודשי
מנוי לתקופה של שלושה חודשים.
אופניים רגילים –  דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.
אופניים חשמליים – דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.

מחיר ותעריפים מנוי תלת-חודשי:

מחיר המנוי: 119 ₪
מחיר המנוי למחזיקי כרטיס “דיגיתל”89 ₪ אופניים רגילים דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה בשבתות וחגים*:₪0.3) 
                                                                              אופניים חשמליים דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה בשבתות וחגים*:₪0.6) 

סוג אופניים

דמי שחרור אופניים לכל השכרה (₪ )

דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה (₪)

אופניים רגילים

3

0.3
בשבתות וחגים*:₪0.4 

 אופניים חשמליים

4

0.6
בשבתות וחגים*:₪0.75 

4. מנוי שנתי
מנוי לתקופה של שנה.
אופניים רגילים – 
דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.
 אופניים חשמליים – דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.

מחיר המנוי: 249 ₪
מחיר המנוי למחזיקי כרטיס “דיגיתל”
: 149 ₪ אופניים רגילים דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה בשבתות וחגים*:₪0.3) 
                                                                                אופניים חשמליים דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה בשבתות וחגים*:₪0.6) 

מחיר ותעריפים מנוי שנתי:

סוג אופניים

דמי שחרור אופניים לכל השכרה (₪ )

דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה (₪)

אופניים רגילים

3

0.3
בשבתות וחגים*:₪0.4

אופניים חשמליים

4

0.6
בשבתות וחגים*:₪0.75 

דוגמאות לחישוב עלות כוללת:
1. דמי שחרור אופניים רגילים (3 ₪) + 30 דקות רכיבה  (30X0.3=9₪)   סה”כ 12 ₪
2. דמי שחרור אופניים חשמליים (4 ₪) + 30 דקות רכיבה  (30X0.6=18₪)   סה”כ 22 ₪

 

Skip to content